klik voor de startpagina klik voor de contactpagina
klik voor de nederlandse taal klik voor de engelse taal
Dienstverlening
Amfa Beheer bv is een onafhankelijk en klein trustkantoor dat de directievoering en vestigingsplaats verzorgt voor cliënten, die in Nederland vertegenwoordigd willen zijn met een vaste vestiging. De omvang van de dienstverlening omvat tevens het oprichten van vennootschappen en intermediaire diensten op fiscaal, financieel en juridisch gebied.

Het kantoor heeft goede contacten met accountants, belastingadviseurs, notarissen, advocaten en trustkantoren in Nederland, de Nederlandse Antillen en wereldwijd. Daarom kan men zeker zijn van optimale service en goed advies.

Amfa Beheer levert hoge kwaliteit service aan cliënten en beschermt hun belangen met een hoge mate van vertrouwelijkheid.

tijdelijke afbeelding
Tarieven
Jaarlijks wordt een vaste vergoeding gerekend voor directievoering en vestigingsadres van een vennootschap. Daarnaast worden alle werkzaamheden verricht op basis van een uurtarief.

Toezicht trustkantoren - DNB


Omvang dienstverlening

·
Het ter beschikking stellen van een vestigingsadres aan een rechts- persoon, inclusief telefoon- en faxnummer.

·
Het fungeren als bestuurder van
een rechtspersoon.

·
Het onderhouden van de dossiers
van een rechtspersoon, inclusief
het aandeelhoudersregister en de notulen van aandeelhouders- vergaderingen.

·
Het registeren van de rechtspersoon bij de bevoegde Nederlandse instanties, zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel, De Nederlandsche Bank en de belastingdienst.

·
Het deponeren van de jaarstukken
bij de Kamer van Koophandel.

·
Het organiseren van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders door middel van machtigingen.


Krul Administratie
Amfa Beheer BV
Krul Financial Fitness